LỜI GIỚI THIỆU

Ôn Thi GPLX 600 câu hỏi ôn tập giấy phép lái xe hạng B2 mới nhất
Ôn Thi giấy phép lái xe hạng A1 với 200 câu hỏi ôn tập
Thi giấy phép lái xe máy, thi giấy phép lái xe ô tô
Học lái xe B2 miễn phí
Học lái xe B1 miên phí
Thi bằng lái xe máy A1
Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp ôn thi giấy phép các hạng khác như
Ôn thi gplx hạng C, ôn thi gplx hạng D, ôn thi gplx hạng E, ôn thi gplx hạng F
Ôn thi gplx hạng A2, ôn thi gplx hạng A3, ôn thi gplx hạng A4
Phần mềm còn tích hợp tính năng tra phạt nguội ô tô - xe máy mới nhất
Kiểm tra mức phạt lỗi vi phạm giao thông cho ô tô - xe máy
Kiểm tra lỗi không đội mua bảo hiểm cho người ngồi trên xe máy
Bộ luật giao thông đường bộ, các loại biển báo đường bộ, nghị định 100 của chính phủ về mức xử lý lỗi vi phạm giao thông.


Bạn muốn sử dụng ứng dụng di động, nhấn để tải về