LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe làm hỏng cần chắn, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang

Hình phạt

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Khắc phục hậu quả

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Hành vi liên quan