LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy gắn biển số nước ngoài
Điều khiển phương tiện không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định

Hình phạt

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Hành vi liên quan