LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.
Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép

Hình phạt

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng; và tịch thu phương tiện.

Hành vi liên quan