LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người tụ tập để cổ vũ, kích động
Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép

Hình phạt

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Hành vi liên quan