LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô
Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hành vi liên quan