LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô
Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy

Hình phạt

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hình phạt bổ sung

Tịch thu phương tiện.

Hành vi liên quan