LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô
Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức.

Hành vi liên quan