LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.