LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép

Hình phạt

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Hành vi liên quan