LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm
Xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn hoặc người gây tai nạn

Hình phạt

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Nếu là người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Hành vi liên quan