LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm
Chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông

Hình phạt

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Nếu là người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Khắc phục hậu quả

Buộc phải thu dọn đinh, vật sắc nhọn, dây hoặc các vật cản khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Hành vi liên quan