LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy
Bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh, đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hành vi liên quan