LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe đi vào đường cao tốc

Hình phạt

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

Ghi chú

- Trường hợp này không áp dụng đối với xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. - Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan