LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Hành vi liên quan