LUẬT GIAO THÔNG

Khác


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000.

Hình phạt bổ sung

Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước.

Hành vi liên quan