LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy gắn biển số nước ngoài
Giấy tờ của phương tiện không có bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo quy định

Hình phạt

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Hành vi liên quan