LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô
Không làm thủ tục đổi lại Giấy đăng ký xe theo quy định khi thay đổi địa chỉ của chủ xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức.

Hành vi liên quan