LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe mô tô ba bánh
Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển

Hình phạt

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan