LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô
Không mang theo Giấy phép lái xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 5, Điểm c Khoản 7 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Hành vi liên quan