LUẬT GIAO THÔNG

Giấy tờ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa

Hình phạt

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

- Tịch thu Giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa. - Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) thì bị tịch thu phương tiện.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan