LUẬT GIAO THÔNG

Nồng độ cồn, chất kích thích


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy

Hình phạt

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan