LUẬT GIAO THÔNG

Nồng độ cồn, chất kích thích


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở

Hình phạt

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan