LUẬT GIAO THÔNG

Đường cấm, đường một chiều


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

Hình phạt

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Hành vi liên quan