LUẬT GIAO THÔNG

Trang thiết bị phương tiện


Hành vi

Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô
Lắp đặt, sử dụng thiết bị thay đổi biển số trên xe trái quy định

Hình phạt

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hình phạt bổ sung

- Tịch thu biển số, Giấy đăng ký xe (trường hợp đã được cấp lại); hồ sơ, các loại giấy tờ, tài liệu giả mạo; tịch thu biển số, thiết bị thay đổi biển số, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa. - Nếu chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Hành vi liên quan