LUẬT GIAO THÔNG

Trang thiết bị phương tiện


Hành vi

Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô
Không thực hiện đúng quy định về biển số

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đới với các hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Hành vi liên quan