LUẬT GIAO THÔNG

Trang thiết bị phương tiện


Hành vi

Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi
Sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Hình phạt

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức

Hình phạt bổ sung

Tịch thu biển số, phương tiện sản xuất, lắp ráp trái phép.

Khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Hành vi liên quan