LUẬT GIAO THÔNG

Trang thiết bị phương tiện


Hành vi

Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi
Bán biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Hình phạt

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hình phạt bổ sung

Tịch thu biển số, phương tiện sản xuất, lắp ráp trái phép.

Khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Hành vi liên quan