LUẬT GIAO THÔNG

Trang thiết bị phương tiện


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp

Hình phạt

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tịch thu Giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa.

Ghi chú

Tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Hành vi liên quan