LUẬT GIAO THÔNG

Vận chuyển người, hàng hóa


Hành vi

Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Sử dụng ô (dù)

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Hành vi liên quan