LUẬT GIAO THÔNG

Vận chuyển người, hàng hóa


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Chở theo từ 3 người trở lên trên xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. - Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Hành vi liên quan