LUẬT GIAO THÔNG

Tốc độ, khoảng cách an toàn


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông

Hình phạt

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Hành vi liên quan