LUẬT GIAO THÔNG

Thiết bị ưu tiên, còi


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe không có còi hoặc có nhưng không có tác dụng

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Hành vi liên quan