LUẬT GIAO THÔNG

Thiết bị ưu tiên, còi


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

Hành vi liên quan