LUẬT GIAO THÔNG

Thiết bị ưu tiên, còi


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Hình phạt

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000.

Hình phạt bổ sung

- Tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định. - Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Hành vi liên quan