LUẬT GIAO THÔNG

Dừng xe, đỗ xe


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt

Hình phạt

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều 49 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Hành vi liên quan