LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định

Hình phạt

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hành vi liên quan