LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển

Hình phạt

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Hành vi liên quan