LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe đi trên hè phố

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Hành vi liên quan