LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy

Hình phạt

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hành vi liên quan