LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Quay đầu xe tại nơi không được quay đầu xe

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Hành vi liên quan