LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Ghi chú

Trường hợp này không áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm e khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Hành vi liên quan