LUẬT GIAO THÔNG

Chuyển hướng, nhường đường


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô ba bánh
Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước

Hình phạt

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Hành vi liên quan