LUẬT GIAO THÔNG

Hiệu lệnh, chỉ dẫn


Hành vi

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
Vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng

Hình phạt

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Hành vi liên quan